.
allyoucaneat
Cube's Hidden Loft, Saigon, Vietnam
03. März - 10. April 2016
March 3rd - April 10th, 2016

curated by Dang BuiCube's Hidden Loft, Saigon, Vietnam   (25.03. – 10.04.2016)   [screen]   [exhibit]
Die Video Installation All My Asian Lovers in Asia (2016)
basiert auf dem 35mm Film ALL YOU CAN EAT (1993) und ist eine Fortsetzung der Videoarbeit LOVERFILM (1996).

The Video Installation All My Asian Lovers in Asia (2016)
is based on the 35mm film ALL YOU CAN EAT (1993) and is an expanded version of the video LOVERFILM (1996).


All My Asian Lovers in Asia as part of the group exhibition "Không [Mặc] Gì Cả - Nothing [On]" with works by Xuan Ha (mixed media, VN), Nguyen Vuong Phuong Thao (photography, VN), Nguyen Uyen Minh (mixed media, VN), Daphnée Hoang (photography, VN), Thanh (Nu) Mai (mixed media, USA), Michael Brynntrup (film, GERMANY), Stevie Ann & Gabby Miller (zine, USA) and curated by Dang Bui (VN).

Underneath multiple oppression by the society, we are all bare and vulnerable for affectionate lust, and there is no need to defy that. This exhibition is an artistic liberation of sensual intimacy to return it to its great pure sense as something basic as life full of pain and pleasure. Earthly and spiritual. (Dang Bui).

Dưới những vỏ bọc nặng nề của xã hội chúng ta về bản nguyên là trần trụi, dễ vỡ và ta không cần chống lại điều đó. Triển lãm này là sự giải thoát (về nghệ thuật) dành cho sự mật thiết ái tình của con người khỏi những định kiến xã hội khoác lên nó; trả nó về căn nguyên thuần chất nhất của nó vốn cơ bản như cuộc đời hàng ngày không thiếu buồn vui. Trần tục và tâm linh. (Dang Bui).x


Screen | screen
x


aus der Ausstellung | from the exhibition